Pravidla závodů

Obecné informace:

Charakter soutěže:

Snahou účastníků závodu je zdolání jakýmkoliv způsobem, ať je to vyběhnutí, dojití nebo doplazení, v co nejkratším čase vrchol budovy. Po dosažení cíle, tedy posledního patra, budou všichni účastníci postupně svezeni dolů výtahem. Je přísně zakázáno se vracet po stejných schodech, a to především bezpečnosti všech účastníků. Pojďte si vyzkoušet něco nového či pokud jste již závod absolvovali, tak pojďte do toho!!! Hlavním cílem soutěže je však strávit pěkný den s neopakovatelným zážitkem a poznáním mnoha zajímavých lidí, kteří jsou stejnými nadšenci jako vy.

Součástí letošního roku bude i pomoc dětem formou podpory projektu Patron dětí z každého startovného, které bude uhrazeno.

Letos se poběží dva závody v seriálu RUN UP a to v budově RCO v Olomouci a v budově České Spořitelny v Praze.

Máme pro vás připraveny tyto kategorie:

Do posledního patra (Olomouc 18. pater - 420 schodů/Praha 20. pater - 480 schodů).

Týmy: 3 běžci starší 13-ti let (každý poběží samostatně a výsledné časy se sečtou, pokud se registruje běžec do jiné kategorie už nemůže být registrován i v týmech a platí to i naopak)

Profi hasiči TFA: Speciální kategorie v Praze k 165. výročí založení Hasičského sboru v Praze. Hasiči budou běžet v plné výbavě i se zapnutými dýchacími přístroji - tento závod bude jako závod dvojic, počítá se čas “pomalejšího” z dvojice, aby ten rychlejší měl snahu podporovat toho druhého

Dětské kategorie (každé dítě zdarma startovné - dostanou všichni nějakou drobnost v cíli - poběží najednou v rámci své kategorie či podle počtu po skupinách pro zajištění bezpečnosti

Pravidla registrace:

Registrace probíhá na stránkách RUN UP, nebo také v den a místě konání závodu.
Online registrace bude ukončena vždy v neděli před závodem. Poté je možnost se registrovat jen v den závodu na místě od 9:00. Pořadatel si vyhrazuje změnu - sledujte naše FB stránky

U registrace můžete být vyzváni k případnému prokázání příslušným dokladem (např. Občanský průkaz, Řidičský průkaz, Služební průkaz, Průkaz člena nebo dokladem s fotografií a uvedeným věkem u mladších účastníků 15-ti let).

V závislosti na aktuálním stavu a možnostech bude možná registrace na místě v den závodu. Pokud se rozhodnete registrovat v den závodu, startovné bude zvýšeno.

Prosíme, řiďte se informacemi na místě závodu. Pořadatel si vyhrazuje práva na změnu.

Prosíme všechny účastníky, aby se řídili informacemi na místě závodu, které budou řečeny pouze od organizátorů.
Ke startu osob mladších 15-ti let bude potřeba souhlas rodičů, kde bude uveden kontakt na rodiče, informace o startujícím a jeho pojišťovně, a hlavně vše musí být písemně odsouhlaseno rodiči závodníka.

Dětský závod:

Tento závod je určen pro děti od 0+ až do 12-ti let, kteří si chtějí závod jen vyzkoušet tzn. bez měření čipem a je zcela zdarma. Tato registrace proběhne jen v den konání akce. Dětské závody proběhnou kolem 15-té hodiny dle instrukcí organizátorů.

Registrací s platbou získáte:

Měření času:

Pro registrované je nezbytně nutné mít správně připevněno startovní číslo. Měření času bude realizováno pomocí elektronického čipu. Startovní čísla a čipy jsou nepřenosné. Není dovoleno použití čipu jiným závodníkem. Při zneužití čipu hrozí diskvalifikace závodníka.

Mistrovství ČR v běhu do schodů:

Závod Run-Up Praha 2018 bude zároveň jako první Mistrovství ČR v běhu do schodů v tomto městě. Závod se uskuteční 29. září 2018. Mistrem ČR a Mistryní ČR se stane nejlépe umístěná žena či muž české národnosti.

Pravidla:

Vstup:

Účastníci se do budovy dostanou pouze hlavním vchodem. Trénink v den závodu nebude umožněn. Divákům se přísně zakazuje jakýkoliv pohyb po schodišti a v dráze, neboť mohou ohrozit sebe i závodníky. Závodníkům je zakázáno se vracet zpět po schodišti, které zdolali. Dolů budou postupně svezeni výtahem.

Kontrola:

Všichni účastníci se budou muset prokázat občanským průkazem s fotkou. Cizinci se prokážou pasem či platným dokladem v dané zemi. Dovolujeme si Vás požádat, abyste si s sebou na závod nebrali žádné cennosti. Pro závodníky kategorií Junior/Juniorka v kategorii 13-18 let budeme vyžadovat takový doklad, kde je fotografie a uveden věk.

Protesty:

Protesty ohledně závodu je možné uvést písemnou formou u registračního stanu či u sportovního ředitele (Martin Konvičný), protesty budou vyřešeny v co nejrychlejším čase pro zachování plynulosti závodu. Poplatek za podání protestu je 500,-

Toalety:

Toalety budou zajištěny, řiďte se pokyny organizátorů.

Doporučené oblečení:

Doporučujeme obléci se do letního sportovního oblečení a do běžeckých bot. Schodiště nejsou klimatizovaná, tudíž v nich může být horko. Vezměte si proto spíše lehké oblečení, ve kterém se nebudete tolik potit. Případně přizpůsobit aktuálnímu počasí v den závodu.

Parkování/Doprava:

Parkování je v okolí věže možné, ale po našich zkušenostech je lepší použít MHD.

Diváci:

Z důvodů omezeného prostoru nebudeme moci umožnit divákům přímou účast v budově věže, ale jejich podpora bude vítána u vchodu. Běžci budou vybíhat podle rozvrhu, každých 30 sekund. Tento rozvrh není možno měnit. Na místě bude průvodce z řad organizátorů, aby Vám pomohl.

Stanice s vodou:

Jako občerstvení bude po závodu podávána voda v určené místnosti.

Lékařská pomoc:

Zdravotnická pomoc bude po celou dobu závodu k dispozici všem, kteří by měli jakékoliv zdravotní obtíže. V nutném případě oslovte nejbližšího člena z řad organizátorů, aby vám pomoc pomohl přivolat.

Fotografie:

Své fotografie můžete nasdílet organizátorům, aby je mohli oni nasdílet pomocí FB stránek RUN UP či webových stránek www.run-up.cz. Organizátoři v rámci možností budou fotit a tyto fotografie pak umístí na naše FB stránky.

Udělování cen:

Věcné ceny budou uděleny v blízkosti budovy v co nejkratším čase po finále. Start a Finále je určováno organizátory závodu.

Výsledky:

Oficiální výsledky budou vyvěšeny na internetových stránkách www.championchip.cz.

Věcné ceny:

Věcné ceny budu uděleny následovně.

V případě neobsazení kategorie či neúčasti na vyhlášení cena nebude udělena.
V dětských kategoriích budou děti odměny drobnými upomínkovými předměty dle možností pořadatelů.